Μικροβιολογικό Βιοπαθολογικό

Το εργαστήριο Βιοπαθολογίας – Μικροβιολογίας διαθέτει επιστημονικά άρτιο προσωπικό και σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας με σεβασμό στον κάθε εξεταζόμενο. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξεταζομένων, διαθέτει συνεργασίες με διαπιστευμένα κέντρα αναφοράς κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 1589. Σ’ ένα πλαίσιο συνέπειας και σεβασμού προς τον άνθρωπο, στόχος του ΘΕΡΑΠΕΙΑ είναι η διαρκής εξέλιξη της ποιότητας του εργαστηρίου με σκοπό την πληρότητα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

Βιοχημικό

Το βιοχημικό τμήμα υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής και παρέχει σύγχρονες μεθόδους για την μέτρηση τιμών σε εξετάσεις αίματος.

Κυριότερες εξετάσεις: Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Τρανσαμινάσες (SGOT – SGPT), Αλκαλική φωσφατάση, γ-GT,  LDH, Χολερυθρίνη ( Άμεσος, Έμμεσος, Ολική ), Πρωτεϊνες ολικές, Αλβουμίνη, Αμυλάση, Αλδολάση,  Σιδηρος, Φερριτίνη, Βιταμίμη Β-12, Φυλλικό οξύ, ΟμοκυστεΪνη, TIBC, Ηλεκτρολύτες ( Νa, K, P, Mg, Ca), Γλυκαιμικό έλεγχο, Νεφρική λειτουργία, Καρδιακούς δείκτες, Επίπεδα φαρμάκων, Ναρκωτικές ουσίες.

Αιματολογικό

Στο αιματολογικό, πραγματοποιούνται γενικές και ειδικές εξετάσεις αίματος από εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία στο αποτέλεσμα.

Η αιματολογία είναι κλάδος της ιατρικής και άλλων βιολογικών επιστημών που επικεντρώνεται στη μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του και πιο συγκεκριμένα, των άμορφων και έμμορφων συστατικών του. Στο αιματολογικό τμήμα  πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις ρουτίνας όπως:

 • Γενική αίματος
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.E.)
 • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 • Eλεγχος για έλλειψη ενζύμου G-6-PD
 • Τεστ δρεπανώσεως για διερεύνηση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
 • Ομάδες αίματος – Rhesus
 • Coombs Έμμεσος και Άμεσος
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Διερεύνηση αιμολυτικών αναιμιών, έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών π.χ. β – Μεσογειακή Αναιμία (β-MA), Δρεπανοκυτταρική Αναιμία ( Τest Δρεπανώσεως), ασθένεια Cooley.
 • Αιματολογικές κακοήθειες, π.χ. λευχαιμίες, λεμφώματα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 • Χρόνος προθρομβίνης  PT (INR)
 • Xρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης  APTT
 • Ινωδογόνο  FIB
 • Παράγοντες θρομβοφιλίας: αντιθρομβίνη III, πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S, APC-R
 • Αντιπηκτικό λύκου
 • D – dimer
 • FDP
 • Φιμπρoνεκτίνη
 • Διερεύνηση ασθενειών πήξης π.χ. αιμοφίλια, θρομβοκυττοπενία, VonWillebrand.

Ορμονολογικό

Οι ορμόνες αποτελούν χημικά στοιχεία, τα οποία παράγονται σε ένα μέρος του σώματος (π.χ. υπόφυση, θυροειδή αδένα, ενδοκρινείς αδένες, επινεφρίδια κ.α.) και μέσω του αίματος μεταφέρονται σε άλλα μακρινά όργανα ή ιστούς, όπου και επιδρούν. Η ορμονική επίδραση πραγματοποιείται σε υποδοχείς στα κύτταρα στόχους, όπου έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση τους. Η ενεργοποίηση αυτή οδηγεί στη συνέχεια σε αλλαγές, όπως διαφοροποίηση στην αναπτυξη, λειτούργια και μεταβολισμό κυττάρου. Σαν αποτέλεσμα, η μελέτη των ορμονών αποτελεί βασικό στοιχείο στη υγεία.
Στο ορμονολογικό τμήμα διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Έλεγχος σακχαρώδους διαβήτη: Σάκχαρο (Glu), Ινσουλίνη (Ins) , Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (Hba1C), καμπύλες σακχάρου-ινσουλίνης
 • Έλεγχος του Θυρεοειδικού προφίλ:
  Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Θυροξίνη,(Τ4), Τριιωδοθυρονίνη (Τ3), Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4), Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3), Anti-TPO Αντισώματα, Anti-TG Αντισώματα, αντισώματα TSI, TBG, Θυρεοσφαιρίνη (TG), Καλσιτονίνη (CT)
 • Έλεγχος οστεοπόρωσης
 • Έλεγχος προστάτη ( PSA – FPSA)
 • Έλεγχος ανδρικής – γυναικείας  γονιμότητας (FSH, LH, PRL, E2, DHEAS, Testo, F-Testo, PRG, 17-OH-PRG, SHBG, ΑΜΗ (Anti-Mullerian Hormone), Inhibin-b.)
 • Έλεγχος επινεφριδίων – ακμής – υπερτρίχωσης: Κορτιζόλη ορού, Κορτιζόλη ούρων 24ώρου, ACTH, Καλσιτονίνη
 • Εξετάσεις ορμονικού ελέγχου κύησης (Τεστ κύησης ορού – ούρων, Χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG)
 • Προγεννητικός έλεγχος συνδρόμου Down ( PAPP-A test, A-test, B-test )
  Συνεργασία με διαπιστευμένα κέντρα αναφοράς για νέα εξέταση μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου – NIPT.
 • Έλεγχος οστεοπόρωσης

Ενδεικτικές εξετάσεις:
TSH, T3, T4, Ελεύθερη Τ3 (FT3), Ελεύθερη Τ4 (FT4), ΑΘΑ-Μ, Anti-TPO, Anti-TG, TSI, TBG, TG – θυρεοσφαιρίνη, β-HCG (χοριακή), Οιστραδιόλη-Ε2, FSH, LH, PRG, PRL, Οιστριόλη – Ε3, Οιστριόλη ελεύθερη (uE3), Οιστρόνη, Τετοστερόνη, 17-OH-PRG, DHEA-S, Αλδοστερόνη, Κορτιζόλη, NT-PRO BNP ( εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο ) και πολλές άλλες.

Μικροβιολογικό

Το μικροβιολογικό εργαστήριο συμβάλλει αποκλειστικά στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση μιας ασθένειας. Εδώ πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις για την ανίχνευση επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών με αξιοπιστία στο αποτέλεσμα.

Η Μικροβιολογία αποτελεί κλάδο της Ιατρικής και της Βιολογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη αυτών των μικροοργανισμών, στις διαφορετικές τους ιδιότητες, καθώς και στις κλινικές εφαρμογές τους.
Οι μικροοργανισμοί χωρίζονται σε προκαρυωτικούς (χωρίς πυρήνα), π.χ. βακτηρίδια και ευκαρυωτικούς (έχουν πυρήνα), π.χ. μύκητες και πρώτιστα, και στους ιούς.

Στο μικροβιολογικό τμήμα πραγματοποιούνται εξετάσεις για την ανίχνευση των μικροοργανισμών σε διάφορα βιολογικά υγρά του σώματος καθώς και η ευαισθησία τους σε διάφορα αντιβιοτικά. Τα τελευταία χρόνια με την χρησιμοποίηση μεθόδων μοριακής βιολογιίας και γενετικής, έχει επιτευχθεί η ακριβέστερη και ταχύτερη ανίχνευση και διάγνωση μικροβιακών λοιμώξεων.

Κυριότερες εξετάσεις:

 • Καλλιέργειες μικροβίων: Χρησιμοποιούνται θρεπιτκά υλικά κάτω από ειδικές συνθήκες ανάπτυξης (αερόβια – αναερόβια καθώς και σε CO2)
  Ούρων, Ουρηθρικού εκκρίματος, Κολπικού – Τραχηλικού επιχρίσματος, Κοπράνων, Σπέρματος, Φαρυγγικού – Ρινικού – Στοματικού επιχρίσματος, Τραύματος – Δερματικής βλάβης – Πύου, Οφθαλμικό επίχρισμα, Ωτικό επίχρισμα, Ονύχων – Ξεσμάτων δερματικής βλάβης (για ανίχνευση μυκήτων), Πτυέλων – Βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος, Αίματος, Διάφορα βιολογικά υγρά ( ΕΝΥ, Περιτοναϊκό, Αρθρικό, Πλευριτικό, Υγρών παροχέτευσης, Καθετήρων, κ.τ.λ.)
 • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα) με την μέθοδο Kirby – Bauer και μυκητόγραμμα
 • Άμεσα μικροσκοπικά παρασκευάσματα στα παραπάνω βιολογικά υγρά με την χρήση ειδικών χρώσεων για ανίχνευση μικροβίων και μέτρηση κυττάρων
  Νωπό – Άμεσο παρασκεύασμα, χρώση Gram, χρώση Ziehl-Nielsen ( για οξεάντοχους μικροοργανισμούς όπως μυκοβακτηρίδια και Nocardia ), χρώση May-Grünwald, χρώση Giemsa, χρώση Ηωσίνης, Lugol, KOH (Υδροξείδιο του Καλίου), χρώση Μπλε Λακτοφαινόλης (για ανίχνευση μυκήτων), χρώση SUDAN III, κ.ά.

Ειδικές εξετάσεις:

 • Κοπράνων: Παρασιτολογική, Mayer (ανίχνευση αιμοσφαιρίνης), ανεύρεση άπεπτων υπολειμμάτων τροφής (λίπος, μυϊκές ίνες, κοκκία αμύλου)
 • Προστατικού εκκρίματος κατά Stamey-Meares
 • Σπερμοδιάγραμμα

Ανοσολογικό

Στο ανοσολογικό εργαστήριο, πραγματοποιούνται εξετάσεις για την ανεύρεση αυτοαντισωμάτων, αλλεργιογόνων ή αντιγόνων ιστοσυμβατότητας.

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί έναν αξιοσημείωτο μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος προστατεύει τον οργανισμό από παθογόνους μικροοργανισμούς και τον καρκίνο. Η Ανοσολογία αποτελεί έναν κλάδο των Ιατρικών και Βιολογικών επιστημών που μελετάει τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος κάτω από φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Στο ανοσολογικό τμήμα, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη της Μοριακής Βιολογίας και την ανακάλυψη νέων ανοσοβιολογικών δεικτών, γίνονται εξετάσεις που οδηγούν στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος. Με τη βοήθεια σύγχρονων αυτοματοποιημένων αναλυτών μπορούν να γίνουν άμεσα ακόμα και οι πιο εξειδικευμένες ανοσολογικές εξετάσεις, παρέχοντας έτσι πρωταρχικό ρόλο στην κλινική διάγνωση ασθενειών, όπως :

 • Ανοσοανεπάρκειες, π.χ. σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS).
 • Αυτοάνοσα νοσήματα, π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Hashimoto’s θυρεοειδίτιδα, myasthenia gravis
  Ενδεικτικές εξετάσεις:
  Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ), Anti–ENA, Αnti–dsDNA, Anti SS–A (Ro), Anti SS-B (La), Anti–Sm, Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antibody), ASMA, Ανοσοσφαιρίνες IgA, IgG, IgM, IgD, IgE,
  Anti–RNP, APCA, C–ANCA (PR3), P–ANCA (MPO), CRP, RA–test, β2 – Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C Ολικό (CH50), Anti–μιτοχονδριακά (ΑΜΑ), Anti–ωοθηκικά ανισώματα, κ.α.
 • Υπερευαισθησίες, π.χ. αλλεργίες, άσθμα ( έλεγχος αλλεργιογόνων – Rast Test* [ RadioAllergoSorbent Tests ])
 • Λοιμώδη νοσήματα, π.χ. ηπατίτιδες, HIV, λοίμωξη από κυτταρομεγαλοΪο(CMV), τοξοπλάσμωση.
 • Ανοσουπερπλασίες και καρκινικοί δείκτες: προστάτης, εντέρου, μαστού, ωοθηκών, ενδομητρίωση, κλπ.
  Κυριότερες εξετάσεις:
  A FP, CEA, CA 19–9, CA 15–3, CA 125, CA 50, CA 72–4, NSE, MCA, SCC, TPA, TPS, PSA, λόγος FPSA/TPSA.
 • Τεστ δυσανεξίας σε τροφές ( CYTOTOXIC TEST )

Aν ανήκετε σε όσους ταλαιπωρούνται από αλλεργίες (π.χ. ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, άσθμα, κνιδώσεις, αλλά και γενικευμένες αντιδράσεις), χωρίς συχνά να γνωρίζετε ποιο ακριβώς αλλεργιογόνο (τρόφιμο, φυτό, έντομο, φάρμακο κλπ.) ευθύνεται για την ταλαιπωρία σας, ελάτε να διερευνήσουμε μαζί  με τη βοήθεια των Rast Test, τους συνήθεις υπόπτους, τα αλλεργιογόνα, ώστε να γνωρίζετε αν και από τι πρέπει να φυλάγεστε.
Είναι σκόπιμο να υποβληθείτε σε ένα τέτοιο τεστ εφ’ όσον νοιώθετε κάτι από τα παρακάτω:

 • Aν έχετε αναπνευστικές αλλεργίες (άσθμα, ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα).
 • Aν έχετε αλλεργίες σε τρόφιμα.
 • Aν εκδηλώνετε βαριές αντιδράσεις σε τσιμπήματα σφήκας ή μέλισσας.
 • 
Aν είστε αλλεργικοί σε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα.
 • Aν υποφέρετε από δερματίτιδες εξ επαφής (με χημικές ή φυσικές ουσίες).
 • Aν ταλαιπωρείστε από φυσικές κνιδώσεις (π.χ. αλλεργία στον ήλιο ή στο κρύο).

*Τα Rast Test  (radioallergosorbent test) διερευνούν την ευαισθητοποίηση του εξεταζόμενου σε ατμοσφαιρικά και ενδοοικιακά αλλεργιογόνα (π.χ. γύρη και ακάρεα της οικιακής σκόνης αντίστοιχα), σε σφήκες και μέλισσες και σε κάποια φάρμακα (πενικιλίνη και μία συγκεκριμένη κεφαλοσπορίνη).

H προετοιμασία:
Για τα RAST τεστ δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία από την πλευρά του ασθενούς, ούτε διακοπή των αντιισταμινικών φαρμάκων.

Πως γίνονται:
Mε τη λήψη αίματος από τον ασθενή.

O στόχος τους:
Nα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τυχόν προηγηθέντα δερματικά τεστ ή να διευκρινίσουν το βαθμό της ευαισθησίας στα εν λόγω αλλεργιογόνα. 
Φυσικά, τα RAST τεστ μπορούν από μόνα τους και εξαρχής να δώσουν ασφαλείς – και πιο ακριβείς – πληροφορίες για το αν ο εξεταζόμενος έχει ή όχι αλλεργία σε συγκεκριμένα αλλεργιογόνα.
 
Tα αποτελέσματα: 
Tα RAST τεστ δεν δίνουν απλώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, αλλά προσδιορίζουν το βαθμό ευαισθησίας του εξεταζόμενου στο αλλεργιογόνο, ο οποίος και διαβαθμίζεται από το 1 έως το 6 (μεγάλη ευαισθησία).

Αλλεργιολογικό

Στο αλλεργιολογικό τμήμα, διερευνάται όλο το φάσμα των αλλεργικών παθήσεων με σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους (π.χ. Rast test για κάθε είδους ευαισθησία).

Νεοπλασματικοί δείκτες

Οι νεοπλασματικοί δείκτες είναι καθοριστικοί για την ένδειξη της κλινικής πορείας του ασθενούς και μερικές φορές χρησιμεύουν ώστε να εκτιμηθεί σωστά η νεοπλασία (ανώμαλος πολλαπλασιασμός κυττάρων).

Επίπεδα φαρμάκων

Για ένα σωστό θεραπευτικό αποτέλεσμα θα πρέπει τα επίπεδα φαρμάκων, δηλαδή η στάθμη τους στον οργανισμό, να ελέγχονται με αιματολογικές εξετάσεις. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη χρήση τους και χορηγούνται οι σωστές ποσότητες που αποκλείουν πιθανές παρενέργειες.

Προγεννητικός έλεγχος

Πραγματοποιούνται αιματολογικές, ουρολογικές, υπερηχογραφικές, γυναικολογικές εξετάσεις, που αξιολογούν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης την ανάπτυξη του εμβρύου.

Ο προγεννητικός έλεγχος στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου, στοχεύει στο να βρεθούν τυχόν χρωμοσωματικές ανωμαλίες στο έμβρυο. Στην διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, υπάρχει ακριβής εικόνα για το έμβρυο. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις δείξουν χρωμοσωματικές ανωμαλίες η έγκυος γυναίκα παραπέμπεται σε αμνιοπαρακέντηση.

Μοριακός έλεγχος:

 • Θρομβοφιλίας (πακέτο 3 και 12 μεταλλάξεων)
 • Κυστικής ίνωσης (πακέτο 4 και 50 μεταλλάξεων)
 • Γενετικού υλικού ιών (HPV, HBV) καθώς και ιϊκού φορτίου (HBV, HCV)
 • Σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων σε βιολογικά υλικά σπέρματος και κολπικού εκκρίματος
 • Καρυότυπος περιφερικού αίματος
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT) για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών
 • Νεοπλασιών
 • Τεστ πατρότητας

Το εργαστήριο διατηρεί συνεργασίες με κέντρα Γενετικής (αναφοράς) διαπιστευμένα κατά ISO 15189 για την διενέργεια ειδικών μοριακών – γενετικών εξετάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Κατηγορίες εξετάσεων:

 • Ανίχνευση – Προδιάθεση νεοπλασιών
  • Γαστρεντερικού συστήματος (παχέους εντέρου, οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση [ FAP ], παγκρέατος)
  • Καρκίνος μαστού / ωοθηκών ( BRCA1 και BRCA2 )
  • Καρκίνος προστάτη ( PCA – 3 )
  • Καρκίνος ουροδόχου κύστεως
  • Θυρεοειδούς ( RET μετάλλαξη )
 • Αιματολογικές νεοπλασίες:
  • Λευχαιμίες,
  • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα,
  • Λεμφώματα,
  • Πολλαπλούν μυέλωμα
 • Κληρονομικά – Γενετικά νοσήματα και μεταλλάξεις
 • Μοριακή μικροβιολογία
  • Ανίχνευση ιών
  • Ανίχνευση βακτηρίων
  • Ανίχνευση παρασίτων – μυκήτων
 • Φαρμακογενετική
  • Μοριακός έλεγχος ανταπόκρισης σε φάρμακα

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22980 43222