Ανθρώπινο Δυναμικό & Ευκαιρίες καριέρας

 

Το ιατρικό κέντρο ΘΕΡΑΠΕΙΑ προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με σταθερό μισθό και ασφάλιση.  Οι ειδικότητες που απασχολεί είναι από ΤΕΙ ή ΑΕΙ, έμπειρες νοσηλεύτριες, τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και άλλες ειδικότητες για την γραμματειακή υποστήριξη.

Οι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται από ευγένεια, διάθεση για εξυπηρέτηση και πνεύμα συνεργασίας.

Η αποστολή βιογραφικών πραγματοποιείται στο email :     nikos_krypotos@hotmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22980 43222